ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
О КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СЛАНЦЕЗОЛЬНЫХ РАСПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТ 45 ДО 60% ОКИСИ КАЛЬЦИЯ; pp. 288–295
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1962.4.06

Authors
J. Lasn, N. L. Dilaktorski
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)