ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
О ДВУХ ТЕОРЕМАХ ЧЖОУ И ИХ ОБОБЩЕНИЯХ НА ДВОЙНЫЕ РЯДЫ; pp. 277–287
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1962.4.05

Authors
S. Baron, E. Pallum, M. Peterson
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)