ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
СИНТЕЗ МЕТАНОЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИОУГЛЕРОДА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫМ МЕТОДОМ; pp. 272–276
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1962.4.04

Authors
Arvi Liiva, Evald Ilves
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)