ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
УСКОРЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИКА НАРАСТАНИЯ МАГНИТНОГО ПОТОКА; pp. 263–271
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1962.4.03

Author
V. Sarv
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)