ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
ТУРБУЛЕНТНАЯ КРУГЛАЯ И ПЛОСКАЯ СТРУИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ВО ВСТРЕЧНОМ ПОТОКЕ; pp. 253–262
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1962.4.02

Author
E. Timma
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)