ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsikalis-Matemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Seeria
О ВЫДЕЛЕНИИ ФЕНОЛОВ С ПОМОЩЬЮ МОНОЭТАНОЛАМИНА; pp. 243–252
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1962.4.01

Authors
Agu Aarna, Leevi Mölder
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)