ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУЕВЫХ ПРОЦЕССОВ; pp. 496–503
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.03

Author
J. V. Ivanov
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)