ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
СИНТЕЗ ПЕРВИЧНЫХ СПИРТОВ МЕТОДОМ ОКСИМЕТИЛИРОВАНИЯ АЛКЕНОВ; pp. 635–641
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.19

Authors
Igor Kudrjavtsev, Koit Lääts, Lea Petersen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)