ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТУННЕЛЬНОЙ СМОЛЫ, КИПЯЩИХ ВЫШЕ 300° С; pp. 631–634
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.18

Authors
Olaf Eisen, Helju Raude
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)