ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАЛЛАДИЯ И ПЛАТИНЫ В УСЛОВИЯХ МИКРОРЕАКТОРНОГО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; pp. 605–613
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.15

Authors
Saima Saluste, Ilmar Klesment, Olaf Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)