ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ; pp. 548–551
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.06

Author
V. Kuusik
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)