ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С КОРРЕЛИРОВАННЫМИ ВХОДНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ; pp. 540–547
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.05

Author
Ivar Petersen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)