ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
К ТЕОРИИ СЛОЖНЫХ ЦЕНТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ. I; pp. 507–527
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1965.4.02

Authors
Nikolai Kristoffel, A. Godkalns
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)