ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
К ВОПРОСУ ОБ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ КЕРОГЕНА ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА ЩЕЛОЧНЫМ ПЕРМАНГАНАТОМ КАЛИЯ Сообщение второе; pp. 319–328
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.17

Authors
V. Jerussenko, Aleksandra Fomina
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)