ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
СООСАЖДЕНИЕ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА СУЛЬФИДОМ КАДМИЯ В ПРИСУТСТВИИ ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТА НАТРИЯ; pp. 421–426
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.16

Authors
V. Miller, E. Johannes
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)