ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
УМЕНЬШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СУСПЕНЗИЙ ГЛИНЫ; pp. 414–420
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.15

Author
H. Raba
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)