ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О ВЫБОРЕ ЧИСЛА ПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ДИСКОВЫМ ЯКОРЕМ; pp. 410–413
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.14

Author
V. Tael
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)