ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
OCHOBHЫE CBOЙCTBA ФУHKЦИИ MAKCИMУMA HA OAHOM КЛАССЕ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ; pp. 382–402
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.12

Author
A. Jägel
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)