ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ВХОДНОЙ ЯЗЫК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ; pp. 359–369
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.10

Author
M. Kotli
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)