ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
K ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ; pp. 329–343
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.08

Author
Hillar Aben
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)