ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ORGAANILISE AINE JA MINERAALIDE SISALDUS PEENESTATUD KUKERSIIDI ERI GRANULOMEETRILISTES KLASSIDES; pp. 312–318
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.07

Authors
A. Kitsnik, Rudolf Koch
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)