ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КЕТОНОВ МЕТОДОМ ГИДРИРОВАНИЯ И ГАЗОХРОМАТОГРАФИИ; pp. 297–304
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.05

Author
Ilmar Klesment
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)