ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
РАЗДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ХРОМАТОГРАФИЕЙ; pp. 290–296
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.04

Authors
Ilmar Klesment, E. Lageda
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)