ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ОЛЕФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИИ НА СИЛИКАГЕЛЕ; pp. 275–284
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.02

Authors
Olaf Eisen, Ludmilla Kudryavtseva, Silvia Rang
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)