ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
АДСОРБИРУЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИИ НА СИЛИКАГЕЛЕ; pp. 267–274
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.01

Authors
Oskar Kirret, Olaf Eisen, Ludmilla Kudryavtseva, Silvia Rang
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)