ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О РАЗМАЛЫВАЕМОСТИ ДИКТИОИЕМОВОГО СЛАНЦА; pp. 450–454
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.14

Authors
Rudolf Koch, E. Silver
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)