ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
К ВОПРОСУ ОБ АЗОТЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА; pp. 446–449
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.13

Authors
Lia Nappa, Aleksandra Fomina
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)