ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДАХ ФРАКЦИИ 150–300° С СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ; pp. 439–445
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.12

Authors
Olaf Eisen, I. Arro, Helju Raude
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)