ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДАХ ФРАКЦИИ 150–215° С ЭСТОНСКОЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 424–433
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.10

Authors
Olaf Eisen, J. Eisen
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)