ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ БИСЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИИ ТИТАНА ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА; pp. 414–419
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.08

Authors
H. Kaar, Oskar Kirret, G. Schwindlerman
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)