ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВОЗМОЖНЫХ ДНЕВНЫХ СУММ ПРЯМОЙ РАДИАЦИИ; pp. 406–413
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.07

Author
I. Undla
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)