ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ ИНТЕРПОЛЯТОРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ПЕРЕХОД НА ЭКВИДИСТАНТУ; pp. 399–405
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.06

Author
T. Siimut
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)