ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
К ТЕОРИИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗЕРКАЛ; pp. 359–368
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.01

Author
Paul Kard
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)