ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ЗАМКНУТОЙ КРУГОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ НЕОСЕСИММЕТРИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ НАГРУЗКЕ; pp. 13–23
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.02

Authors
Nikolai A. Alumäe, L. Poverus
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)