ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О СИНТЕЗЕ АХРОМАТИЧЕСКИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ СВЕТОДЕЛИТЕЛЕЙ; pp. 3–12
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.01

Author
Paul Kard
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)