ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
MODULATION TRANSFER IN NUCLEAR MAGNETIC DOUBLE RESONANCE OF NITROGEN COMPOUNDS; pp. 620–623
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.21

Authors
Endel Lippmaa, M. Alla
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)