ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ. I; pp. 615–620
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.20

Authors
Endel Lippmaa, Silvia Rang, Olaf Eisen, J. Puskar
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)