ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
THE ACTIVE SITE AND ACTIVE FRAGMENTS OF ENZYMES. I; pp. 612–614
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.19

Authors
Oskar Kirret, Endel Lippmaa, I. Arro, H. Heinlo
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)