ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТРУЙ; pp. 609–611
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.18

Author
Felix Frishman
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)