ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О ВОЗМОЖНОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ L-ПОЛОС ПЕРЕХОДАМ В ПСЕВДОЛОКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ; pp. 606–608
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.17

Author
Nikolai Kristoffel
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)