ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
РАСЧЕТ СПЕКТРА РЕЗОНАНСНОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ F-ЦEHTPA B KCI; pp. 603–605
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.16

Author
Imbi Tehver
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)