ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОГО ШЛАКА ЭСТОНСКОГО СЛАНЦА НА ОХЛАЖДАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ; pp. 569–578
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.12

Author
Ants Martins
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)