ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
К ТЕОРИИ ШИРИНЫ БЕСФОНОННОЙ ЛИНИИ; pp. 601–602
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.15

Authors
Imbi Tehver, Vladimir Hizhnyakov
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)