ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБЪЕМНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ С ЦИФРОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; pp. 560–564
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.10

Author
G. Jevgenev
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)