ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
МОДЕЛИРОВАНИНЕА. ЦВМ АЛГОРИТМА ОДНОГО ТИПА ПЕРЦЕПТРОНА, ПРЕДСКАЗЫВАЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТ ЦИКЛИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА; pp. 555–559
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.09

Author
Otu Vaarmann
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)