ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ЛИСТЬЯХ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ; pp. 511–518
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.05

Authors
Heino Moldau, S. Keres
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)