ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
KOSMILISEST MAGNETO-HÜDRODUNAAMIKAST; pp. 490–495
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.02

Author
Aksel Kipper
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)