ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О РАБОТАХ ТАРТУСКИХ ФИЗИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ; pp. 483–489
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.01

Author
Feodor Klement
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)