ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria
Vol 15, Issue 4, 1966
STRUCTURE OF DEOXYRIBONUCLEOPROTEIN OF SPERM NUCLEI: NUCLEOPROTAMINE STRUCTURE; pp. 467–479
Ergo Raukas, V. Mitjušin, A. Kaftanova
PDF | Abstract & References in HTML

KAELA JA RINNA LÜMFIJUHA VENOOSSESSE SÜSTEEMI SUUBUMISE ISEÄRASUSED JA SEALT LÜMFI SAAMISE METOODIKA LAMMASTEL; pp. 480–484
Ilbo Mesipuu
PDF | Abstract & References in HTML

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ LARUS RIDIBUMDUS L. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫЛУПЛЕНИЯ; pp. 485–491
Jüri Keskpaik, A. Davõdov
PDF | Abstract & References in HTML

ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ; pp. 492–496
Oskar Priilinn
PDF | Abstract & References in HTML

KAPSAKOI (PLUTELLA MACULIPENNIS CURT.) FOTO PERIOOD I LINE REAKTSIOON; pp. 497–507
Ermer Merivee
PDF | Abstract & References in HTML

EKSOGEENSE LÄMMASTIKU MÕJU ANTOTSÜAANIDE BIOSÜNTEESILE JA LÄMMASTIKU ÜHENDITE SISALDUSELE TATRAIDANDEIS; pp. 508–517
Margareete Otter
PDF | Abstract & References in HTML

О ХАРАКТЕРЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА НА БИОСИНТЕЗ ТРИПТОФАНА В ЗЕЛЕНЫХ ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ; pp. 518–523
Juta Viil
PDF | Abstract & References in HTML

ÜHEST nn. N-VIIRUSE PUHUL TÄHELDATUD MUTATSIOONI NÄHTUSEST; pp. 524–529
Milvi Agur
PDF | Abstract & References in HTML

О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО- КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
I. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И БИКАРБОНАТА В СРЕДЕ НА ПИТАНИЕ СЕЯНЦЕВ В ПЕСЧАНЫХ КУЛЬТУРАХ; pp. 530–550
Anu Riispere
PDF | Abstract & References in HTML

SAMMALDE MÕJU MÕNEDE NIIDUTAIMEDE SEEMNELISELE UUENEMISELE; pp. 551–558
Viiu Hein
PDF | Abstract & References in HTML

ANDMEID PÕHJA-EESTI RANNIKUALA LIUDSEENTE (DISCOMYCETES) KOHTA; pp. 559–564
Peeter Põldmaa, Ain Raitviir
PDF | Abstract & References in HTML

UUS MEETOD KLASSIFIKATSIOONI ÜHIKUTE PÜSTITAMISEKS; pp. 565–576
Toomas Frey, L. Võhandu
PDF | Abstract & References in HTML

ДАТИРОВАНИЕ ДРЕВНИХ ОБРАЗЦОВ РАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ; pp. 577–581
Jaan-Mati Punning, Evald Ilves, Arvi Liiva
PDF | Abstract & References in HTML

О ВЛИЯНИИ ТИРОКСИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ; pp. 582–586
Linda Kildema
PDF | Abstract & References in HTML

BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE MAKSAKOE MITOKONDRITES; pp. 587–592
Luule Teras
PDF | Abstract & References in HTML

SARKOOM 45 HEKSOKINAASI AKTIIVSUSEST JA SELLE MÕJUTATAVUSEST SARKOLÜSIINRAVIGA; pp. 593–598
E. Rose
PDF | Abstract & References in HTML

ТОРМОЗЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГУМИЗОЛЯ НА МЕТАМОРФОЗ ГОЛОВАСТИКОВ; pp. 599–602
Ivo Sibul, H. Viira
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues