ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 24, Issue 1, 2018
KALA TÄHTSUSEST KAUBANDUSES, MAJANDUSES JA TOIDUMENÜÜS 13.–16. SAJANDI EESTIS; pp. 3–23
Inna Põltsam-Jürjo
PDF | Abstract & References in HTML

MICHEL SITTOWI SOTSIAALSED SIDEMED TALLINNAS; pp. 24–48
Anu Mänd
PDF | Abstract & References in HTML

EESTLANE PILDIL. LISANDEID SIINSE PORTREEKUNSTI VARASEMALE AJALOOLE; pp. 49–77
Ants Hein
PDF | Abstract & References in HTML

THE INTERWAR JAPANESE INTELLIGENCE AC-TIVITIES IN THE BALTIC STATES: 1918–1940; pp. 78–98
Shingo MASUNAGA
PDF | Abstract & References in HTML

ESTONIA’S GEOPOLITICAL SITUATION AS FOUND IN ISTVÁN CSEKEY’S WORKS; pp. 99–108
Andres BERECZKI
PDF | Abstract & References in HTML

RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI OSA EESTI PÕLLUMAJANDUSTÖÖLISTE TÖÖTINGIMUSTE REGULEERIMISES KAHE MAAILMASÕJA VAHEL; pp. 109–132
Maie PIHLAMÄGI
PDF | Abstract & References in HTML